Ποια είναι η ΕΕΤΤ
ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η ΕΕΤΤ

SHARE THIS

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή. Αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ρυθμίζει, εποπτεύει και ελέγχει: (α) την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και διαδικτύου και (β) την ταχυδρομική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρίες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί αρμοδιότητες επιτροπής ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές.

Η Αρχή ιδρύθηκε το 1992 με το Ν.2075/1992 υπό την επωνυμία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ), καθώς οι αρμοδιότητές της αρχικά επικεντρώνονταν στην εποπτεία της απελευθερωμένης αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Η λειτουργία της ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1995. Με την ψήφιση του Ν.2668/1998, ο οποίος καθόριζε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανατέθηκε στην ΕΕΤ η επιπρόσθετη ευθύνη για την εποπτεία και ρύθμιση της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών και η Αρχή μετονομάστηκε σε Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Με το Ν.2867/2000 ενισχύθηκε ο ρυθμιστικός, εποπτικός και ελεγκτικός ρόλος της ΕΕΤΤ, ενώ με το Ν.3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ενσωμάτωσε νεότερες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, καθορίστηκε το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών εντός της ελληνικής επικράτειας και διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητές της.

Iσχύοντες Νόμοι:

Ν.4070/2012 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4146/2013, ΦΕΚ 90 Α/18-4-2013, το Ν.4313/2014, ΦΕΚ 261 Α/17-12-2014 και το Ν. 4339/2015, ΦΕΚ 133 Α/29-10-2015)
Ν.4053/2012 για την ταχυδρομική αγορά και θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Η Ταυτότητά μας

Το Όραμά μας

Να λειτουργούμε, διατηρώντας βέλτιστες σχέσεις προς κάθε κατεύθυνση, ως φορέας της Πολιτείας και ως παράγων αποτελεσματικής και ευέλικτης Ρύθμισης της Αγοράς, η οποία προσφέρει σε καταναλωτές, κράτος και επιχειρήσεις, ποιοτικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, σε προσιτές τιμές, συμβάλλοντας (α) στην Ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της Ελλάδας και (β) στην εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος σε όλες τις μορφές του.

Η θέση της ΕΕΤΤ στο Οικοσύστημα των Επικοινωνιών και της Τεχνολογίας Πληροφορικής και οι σχέσεις της με την Πολιτεία

Η Αποστολή μας

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και προάγουμε τους στόχους του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Θεματολογίου 2020 (Digital Agenda 2020).
Είμαστε σε διαρκή συνεργασία με την Ελληνική Πολιτεία, (Κυβέρνηση, Βουλή, Δικαιοσύνη, άλλες ανεξάρτητες Αρχές) ώστε να συμβάλλουμε στην χάραξη πολιτικών και στρατηγικής για τις αγορές που εποπτεύουμε.
Συμμετέχουμε στην χάραξη μακροχρόνιων πολιτικών και σχεδίων επενδύσεων ευρυζωνικότητας.
Καταγράφουμε, μετρούμε, κοστολογούμε, ρυθμίζουμε και εποπτεύουμε αποτελεσματικά και με πλήρη διαφάνεια τις αγορές φάσματος, τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, ώστε να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός σε επίπεδο τιμών και ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά και ορθή χρήση των διατιθέμενων εθνικών πόρων.
Συμβάλλουμε στην δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος (φιλικού προς επενδύσεις) για την ανάπτυξη προηγμένων ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς, δικτύων και καινοτόμων υπηρεσιών επικοινωνιών και ταχυδρομείων, από Παρόχους που συμμετέχουν στην ανάπτυξη και παροχή τέτοιων υπηρεσιών.
Προάγουμε και Διασφαλίζουμε την αξιοποίηση σπάνιων εθνικών πόρων, όπως είναι το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, οι αριθμοδοτικοί πόροι, τα ονόματα χώρου.
Ενισχύουμε την εμπιστοσύνη του κοινού ( Καταναλωτές, Επιχειρήσεις, Πολίτες) στις προσφερόμενες υπηρεσίες επικοινωνιών, ενημερώνοντάς το και διευκολύνοντας την ισότιμη πρόσβασή του σε αυτές.
Συμμετέχουμε στο έργο του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης, υιοθετώντας καινοτόμες πρακτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Μετρούμε την πρόοδο σε εθνικό επίπεδο ώστε να βελτιώνεται η θέση της Χώρας ως μιας κοινωνίας της Γνώσης.
Μετρούμε την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος ανάμεσα σε ευνοημένες και λιγότερο ευνοημένες ομάδες του πληθυσμού, γεωγραφικά, ηλικιακά, εισοδηματικά, κλπ.

Οι Αξίες μας

Κοινωνική Ευθύνη
Ενεργούμε με γνώμονα την ανάπτυξη και διατήρηση βέλτιστων σχέσεων ανάμεσα σε όλους τους παράγοντες του Οικοσυστήματος Επικοινωνιών και Πληροφορικής.

Εμπιστοσύνη
Οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ του Κράτους και του πλέγματος των χρηστών (Καταναλωτές, Επιχειρήσεις, Πολίτες) και ενισχύουμε την εμπιστοσύνη των χρηστών προς τις υπηρεσίες επικοινωνιών.

Ομαδικότητα και Συνεργασία
Λειτουργούμε ομαδικά και συνεργαζόμαστε με τους φορείς του Οικοσυστήματος.

Διαφάνεια και Αμεροληψία
Διαβουλευόμαστε ανοικτά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφαρμόζουμε διαφανείς διαδικασίες και αντιμετωπίζουμε ισότιμα τους εποπτευόμενους φορείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Σύγχρονη Διοίκηση
Εφαρμόζουμε σύγχρονες και καινοτόμες διοικητικές μεθόδους, αξιοποιώντας πλήρως το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές που διαθέτουμε.

Διαρκής εξέλιξη
Ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις και αναπτυσσόμαστε διαρκώς, βοηθώντας με τη σειρά μας την εξέλιξη του Οικοσυστήματος Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής στην Ελλάδα.
πηγη eett.gr

Πρόσφατα άρθρα
Ευρώπη: Μία στις δύο επιχειρήσεις έχει πέσει θύμα ψηφιακής επίθεσης τους τελευταίους 24 μήνες

Ευρώπη: Μία στις δύο επιχειρήσεις έχει πέσει θύμα ψηφιακής επίθεσης τους τελευταίους 24 μήνες

19 Μαρ 2019
Ο παράδεισος των επωνύμων δίπλα στην Αθήνα με τις ακριβότερες βίλες στην Ελλάδα

Ο παράδεισος των επωνύμων δίπλα στην Αθήνα με τις ακριβότερες βίλες στην Ελλάδα

19 Μαρ 2019
Τα κλισέ hashtags που σε διαολίζουν στα social media – Αυτή η μάστιγα

Τα κλισέ hashtags που σε διαολίζουν στα social media – Αυτή η μάστιγα

19 Μαρ 2019
H ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Απριλίου 2019 στα περίπτερα!

H ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Απριλίου 2019 στα περίπτερα!

19 Μαρ 2019
Mε ρομποτική τεχνολογία από μάρμαρο Θάσου το πρώτο πιστό αντίγραφο της Νίκης της Σαμοθράκης βάρους 6,5 τόνων

Mε ρομποτική τεχνολογία από μάρμαρο Θάσου το πρώτο πιστό αντίγραφο της Νίκης της Σαμοθράκης βάρους 6,5 τόνων

19 Μαρ 2019

Στην ίδια κατηγορία

Ο παράδεισος των επωνύμων δίπλα στην Αθήνα με τις ακριβότερες βίλες στην Ελλάδα
19 Μαρ 2019

Ο παράδεισος των επωνύμων δίπλα στην Αθήνα με τις ακριβότερες βίλες στην Ελλάδα

Τα κλισέ hashtags που σε διαολίζουν στα social media – Αυτή η μάστιγα
19 Μαρ 2019

Τα κλισέ hashtags που σε διαολίζουν στα social media – Αυτή η μάστιγα

Mε ρομποτική τεχνολογία από μάρμαρο Θάσου το πρώτο πιστό αντίγραφο της Νίκης της Σαμοθράκης βάρους 6,5 τόνων
19 Μαρ 2019

Mε ρομποτική τεχνολογία από μάρμαρο Θάσου το πρώτο πιστό αντίγραφο της Νίκης της Σαμοθράκης βάρους 6,5 τόνων