ΟΤΕ: Εγκρίθηκε το σχέδιο διασπάσεων με απόσχιση κλάδων
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΟΤΕ: Εγκρίθηκε το σχέδιο διασπάσεων με απόσχιση κλάδων

SHARE THIS
Ενέκρινε η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ το Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών, Καταστημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου και απορρόφησή τους από τις ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου Cosmote e-value, Γερμανός και Cosmote Τεχνικές Υπηρεσίες αντίστοιχα.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, ενέκρινε και την ακύρωση 9.965.956 ιδίων μετοχών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε σήμερα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. (ή Εταιρεία), μέσω τηλεδιάσκεψης, με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 81,2% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service), Καταστημάτων (Shops) και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) της ΟΤΕ Α.Ε. και απορρόφησή τους από τις ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, COSMOTE E-VALUE A.E., ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ και COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.E. (πρώην OTEPlus), αντίστοιχα, σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ.3, 57 παρ.2, 58-73 και 83-87 του Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018, το άρθρο 52 του Ν.4172/2013 και το Ν.Δ.1297/1972, με ημερομηνία Λογιστικών Καταστάσεων την 30.06.2020. Επίσης στο πλαίσιο του εν λόγω θέματος όρισε εκπρόσωπο της ΟΤΕ Α.Ε. για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της οριστικής Πράξης για τη Σύμβαση Διασπάσεων.

2. Ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, την ακύρωση 9.965.956 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €28.203.655,48 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Ενέκρινε την υπογραφή συμφώνου εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΟΤΕ Α.Ε. και της «Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.E.», με τους συνήθεις σε ανάλογες περιπτώσεις όρους, στο πλαίσιο προετοιμασίας της μετάβασης σε νέο ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2021.

4. Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 14 του Καταστατικού, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

5. Αποφάσισε τη συνέχιση κάλυψης της κενωθείσας με την παραίτηση του κ. Ανδρέα Ψαθά θέσης του Ανεξάρτητου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3016/2002, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον κ. Δημήτριο Γεωργούτσο, μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους (ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το έτος 2021).

Τέλος, στη Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκε η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της κας Dominique Leroy ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους.

Η σύνθεση του ΔΣ

Στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει για πρώτη φορά η Dominique Leroy.

Κατόπιν τούτου, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. Mιχαήλ Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

2. Eelco Blok, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος

3. Srinivasan Gopalan, Μη εκτελεστικό μέλος

4. Δρ. Robert Hauber, Μη εκτελεστικό μέλος

5. Kyra Orth, Μη εκτελεστικό μέλος

6. Dominique Leroy, Μη εκτελεστικό μέλος

7. Michael Wilkens, Μη εκτελεστικό μέλος

8. Βασίλειος Βασσάλος, Μη εκτελεστικό μέλος

9. Δημήτριος Γεωργούτσος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

10. Χαράλαμπος Μαζαράκης, Εκτελεστικό μέλος

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα δημοσιευτούν εντός πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

ΠΗΓΗ

Πρόσφατα άρθρα
15 πράγματα που μπορείς να κάνεις αντί να του στείλεις μήνυμα

15 πράγματα που μπορείς να κάνεις αντί να του στείλεις μήνυμα

19 Μαΐ 2022
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: Ξεκινούν οι Θεματικοί Διαγωνισμοί Καινοτομίας

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: Ξεκινούν οι Θεματικοί Διαγωνισμοί Καινοτομίας

19 Μαΐ 2022
Προσωπικά δεδομένα: Πληροφορίες που σας αφορούν ανταλλάσσονται στο Διαδίκτυο 376 φορές την ημέρα

Προσωπικά δεδομένα: Πληροφορίες που σας αφορούν ανταλλάσσονται στο Διαδίκτυο 376 φορές την ημέρα

19 Μαΐ 2022
Eνεργοποιεί τα ΑΝΤΕΝΝΑ Studios ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ

Eνεργοποιεί τα ΑΝΤΕΝΝΑ Studios ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ

19 Μαΐ 2022
Λουλούδι-Σιδερένιος κήπος Νίκος Γιώργος Παπουτσίδης-Στον Οικο BONHAMS στο Παρίσι

Λουλούδι-Σιδερένιος κήπος Νίκος Γιώργος Παπουτσίδης-Στον Οικο BONHAMS στο Παρίσι

18 Μαΐ 2022

Στην ίδια κατηγορία

15 πράγματα που μπορείς να κάνεις αντί να του στείλεις μήνυμα
19 Μαΐ 2022

15 πράγματα που μπορείς να κάνεις αντί να του στείλεις μήνυμα

Πώς να διατηρήσετε το κινητό σας τηλέφωνο… «σαν καινούργιο»
17 Μαΐ 2022

Πώς να διατηρήσετε το κινητό σας τηλέφωνο… «σαν καινούργιο»

Δέκα ακόμη χρόνια περιαγωγής στην Ε.Ε. χωρίς πρόσθετες χρεώσεις
09 Μαΐ 2022

Δέκα ακόμη χρόνια περιαγωγής στην Ε.Ε. χωρίς πρόσθετες χρεώσεις